Följ oss

2017-02/1487835951_8385-mips.jpg
2017-02/1487835951_8385-mips.jpg

Vad är MIPS?

MIPS imiterar kroppens eget sätt att skydda hjärnan. När huvudet utsätts för ett snett islag kan hjärnan röra sig i cerebrospinalvätskan, vilket minskar kraften som hjärnan utsätts för. Detta system har kopierats in i hjälmen.
I en hjälm med MIPS-teknologin är inner- och ytterskal separerade av ett lågfriktionsskikt. När hjälmen utsätts för ett snett islag kan ytterskalet glida mot skiktet.

1998 tog forskarteamet patent på tekniken och 2001 grundades företaget MIPS AB. 2007 kom den första hjälmen, en ridhjälm, ut på marknaden. Det skulle dröja sex år innan försäljningen tog fart. Men mellan 2013 och 2014 fyrfaldigades försäljningen och omsättningen steg till 16,4 miljoner kronor 2014. 2015 stiger omsättningen ytterligare till mellan 53 och 56 miljoner kronor.
MIPS finns nu i 44 varumärken och över 100 hjälmmodeller för skidåkning, ridning, cykling och motorcross. Nästa år kommer hjälmar för MC och hockey att lanseras.

https://www.kthmagazine.se/artiklar/mips-hjalmen-kan-halvera-risken-hjarnskador