Följ oss

Så här används dina personuppgifter hos oss

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR som började gälla våren 2018, vill vi informera dig som kund hos oss hur vi hanterar dina personuppgifter.

Försäljning av cykel

När du köper en cykel hos oss samlar vi in personuppgifter (Namn, adress, personnummer, mobilnr m.m). Vid köp av cykel följs automatiskt en försäkring som ersätter självrisken samt en stöldskyddsmärkning med. Denna försäkring tecknas hos SOLID AB (org.nr. 516401-8482). Anledning till insamling av personuppgifter här är att man kopplar ihop ramnumret och stöldskyddsnumret som finns på din cykel till dig som ägare under en viss bestämd period. Skulle din cykel bli stulen och återfunnen kan polis och försäkringsbolag finna ägaren genom denna märkning. Mer information om SOLID AB finner du på deras hemsida.

https://www.solidab.se/Vara_forsakringar/Cykelforsakring

Vi erbjuder även delbetalning vid ett köp där vi har ett samarbete med Resurs Bank. Ansökan om kredit kan göras i butik. Till detta behöver vi då samla in personuppgifter.

https://www.resursbank.se/

Reparation av cykel/hjul m.m

När du lämnar in din cykel så bokas arbetet i vårt bokningssystem. Här samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, mobilnr/tel.nr m.m. Detta görs för att vi skall kunna informera dig när din cykel är klar eller om vi behöver nå dig gällande reparationen.

Utskick påminnelser för service

Vi skickar ut påminnelser för olika service (friservice, 1 års service, 3 års service m.m) av din nya cykel via mail eller via sms. Detta hämtas från dina uppgifter som du lämnade när du köpte din cykel hos oss.

Du har rätt att:

  • Ta del av alla uppgifter som är registrerade på dig. Du kan begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Om det finns felaktiga uppgifter om dig eller ofullständiga kan du få dessa rättade.
  • Om du inte vill att vi skall registrera dina personuppgifter kan du begära detta så ordnar vi med det.

Dina personuppgifter och historik sparas så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan.

Dataskyddsansvarig: David Johansson, Tel.nr. 046-709083

Kontaktuppgifter till Dataskyddsinspektionen, tel.nr. 08-657 61 00